Hyvän vanhenemisen Tukisäätiö

..

 


Hyvän vanhenemisen Tukisäätiö 

 

On perustettu vuonna 1993 tukemaan ikääntyvien ihmisten hyvinvointia.  Säätiön tarkoituksena on luoda elämään turvallisuutta ja pitkäjänteisyyttä tilanteissa , joissa ihmisen omat voimavarat ovat heikentyneet.  Sen vuoksi se auttaa ikääntyviä ihmisiä sosiaalisten, fyysisten ja henkisten voimavarojen ylläpitämisessä.


Tuemme myös ikääntyville ihmisille suunnattua virkistystoimintaa, jotta he voisivat yksinäisyyden sijaan kokoa yhdessäolon ja läheisyyden tunteita.

Ohjaamme varoja tutkimustoimintaan, joka tähtää terveyden edistämiseen sekä ikäihmisten tarpeiden ja toiveiden kartoittamiseen.

 

 

 

 

 

 
 

 

Soitto
Sähköposti