Hyvän vanhenemisen Tukisäätiö

..

 

 AVUSTUSHAKEMUS

  

1.Hakijan nimi:__________________________________________Henkilötunnus_______-______

  

 Arvo tai ammatti:_____________________________Toimi:_______________________________

 

  Osoite:_____________________________________Postitoimipaikka:_______________________

  

  Kotipaikka:_____________________________________________Verotuskunta:______________

    

Pankki:____________________________________Tilin nro:_______________________________

  

2. Apurahan määrä:__________________________Henkilökohtainen apuraha:_________________

  

Materiaali- ja laitekulut _____________________Henkilökohtainen matka-apuraha:______________

  

3. Apurahan käyttötarkoitus:__________________________________________________________

   

_________________________________________________________________________________

   

4. Rahasto:________________________________________________________________________

   

5. Aikaisemmat apurahat viideltä viime vuodelta:__________________________________________

  

 6. Vireillä olevat hakemukset (käyttötarkoitus  €):_______________________________________

    

7. Lausunnot, Nimi:_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

   

8. Aika, paikka ja hakijan allekirjoitus:__________________________________________________

 

 


 

Avustushakemus
lomake
Avustushakemus.pdf (39.86KB)
Avustushakemus
lomake
Avustushakemus.pdf (39.86KB)
Soitto
Sähköposti